Wednesday, 14 March 2012

Легенди за мартениците

Легенда възникнала през 30-те години на 20-ти век свързва появата на мартеницата с прабългарите.[2] Тя гласи, че, когато хан Аспарух побеждава византийските войници, той написва писмо за победата си и го връзва за крака на една птица с бял конец. Докато летяла обаче, птицата била забелязана от византийски войници, които стреляли по нея и я ранили. Въпреки че била ранена тя пристигнала успешно в българския лагер, но белият конец вече бил отчасти червен от кръвта, от раната. И от там е възникнала мартеницата, която се носи днес.

No comments:

Post a Comment